Nalazite se na: Home

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

PDF Print E-mail

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim
Bismillahir-rahmanir-rahim

Zahvala Allahu dž.š. / Salavat na Muhammed a.s.

Bra?o u vjeri,
 Cilj svakog insana u životu na ovom svijetu trebao bi biti da sebe i svoju okolinu što bolje uš?uva, i kao takvu vrati Uzvišenom Allahu dž.š.  To je jako teško posti?i. Samo oni uporni koji su spremni na odricanja, strpljenje i mudrost mogu dosti?i taj stepen. Svi drugi, koji su nestrpljivi i nedorasli za insansko ime posrnu na tom putu i sebe i one i ono oko sebe po?nu tovariti ne?im što ?e im preveliko optere?enje biti u Danu kada ?e insan sa svim svojim teretima do?i. Jedan od tih tereta je i mržnja koja truje ljudsko bi?e i ?ini ga nesposobnim da zasija svjetlom kojim bi trebalo. Zato ?emo mi danas, ako Bog da, govoriti o mržnji, od koje bi se trebali itekako ?uvati. Prije svega mržnja neda da insan trezveno i promišljeno razmišlja. Mržnja trasira sasvim pogrešne puteve razmišljanja i ostavlja duboke loše tragove u shvatanjima takvih osoba. Mržnja je najopasniji otrov koji dio po dio tijela i duše obuzima i time širi zarazu. ?asni Kur'an i sunnet Muhammed a.s.  na mnogo mjesta traže odgovornost i govore o istoj za sve ono što kažemo ili uradimo. Upravo mržnja neda da se misli na odgovornost, ve? ona zavodi insana u mra?ne terene, zamagljuje njegov mozak i onesposobljaje njegovo trezveno razmišljanje. Vjernik se ne može radovati tu?em grijehu i govoriti da je sretan što je nekog zadesila neka nesre?a. To je o?iti znak mržnje i samim tim slabe vjere kod doti?nog. Mržnja unosi neslogu i razdor u društvo i zajednicu gdje se na?e. Insan ne smije dozvoliti da ga ponese neka vrsta prednosti nad nekim, pa da to bude razlogom izbijanja mržnje spram njega i takvog odnosa prema njemu. Sve što imamo od Allaha dž.š. je i Njemu, Uzvišenom trebamo biti zahvalni na tome. Nedostatak ne?ega nije opravdanim razlogom da se u nama javlja zluradost ili, ne daj Bože, mržnja. O svemu što ?ujemo, pa i što vidimo trebamo dobro razmisliti, zašto smo baš to ?uli ili vidjeli, zašto baš to kaže taj koji kaže i sl. Jednim nepromišljenim postupcima u takvim situacijama možemo sebe dovesti pred opasan ponor. Zato nas Uzvišeni Allah savjetuje na slede?i na?in:


??? ???????? ????????? ??????? ???? ????????? ??????? ???????? ????????????? ???? ????????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ??? ?????????? ??????????? *


„O vjernici, ako vam nekakav nepošten ?ovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne u?inite, pa da se zbog onoga što ste u?inili pokajete.“  (Hudžurat: 6)
Jasna je poruka ovog ajeta. Naša nepromišljenost vodi nas sigurno na kajanje i žaljenje što smo nešto na takav na?in uradili. To kajanje može biti i kasno, jer možda je našim postupkom ošte?ena ne?ija ?ast i dostojanstvo, možda smo po?inili svojim postupkom potvoru i posijali smutnju, fesad i nered. Zato ?e rezultat takvog stanja dolaziti toj osobi za naplatu. Stoga naš jezik ne bi trebao biti brži od naše pameti i razmišljanja. Pored onoga što nas se ne ti?e treba pro?i dostojanstveno, a nevjerovati svemu onome što ?ujemo i vidimo, još pogotovo ne graditi svoj stav o tome samo na osnovu toga što ?ujemo i vidimo. Muhammed a.s.  u hadisu kaže:

????? ?????????? ????? ???????? ??????????  ?????????? ?? ???????????? ???? ????????????   ????????? ???????? ??? ????????? ?????????  ?? ??????? ?????? ????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ?????? ??????????  ??????? ?????????????  ???????? ????? ????????????? ?????????????  ???????? ?????????? ?????????? *


 „Prema vama gmiže bolest naroda prije koji su bili prije vas: zavidnost i mržnja, a ta bolest je ona koja uništava (brije) vjeru, a ne dlake. Tako mi Onoga u ?ijoj je ruci duša Muhammedova, ne?ete u?i u džennet sve dok ne budete vjerovali, a ne?ete vjerovati sve dok se ne budete me?usobno voljeli. Ho?ete li da vas izvjestim o jednoj stvari, ako je budete radili, volje?ete se: Širite selam- pozdrav me?u sobom.“
U ovom hadisu Muhammed a.s. mržnju naziva boleš?u. I doista mržnja i jeste bolest kako za dušu tako i za tijelo. Jer kada osoba iz svoje mržnje prema nekome ne može da ostvari ono što želi to mora da dane svoj neki odraz na zdravlje doti?nog. S druge strane mržnja uništava našu vjeru i vjerovanje. Zbog mržnje insan može za samo jedan mali tren ostati bez imalo vjere koju je do tada imao. Evo šta u tom smislu kaže Muhammed a.s.:


????????? ?? ????????? ??????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ????????? *


„Mržnja i zavist jedu dobra djela kao što vatra jede (sagorijeva)  drva.“
Ovaj hadis je dovoljno upozorenje da se ?uvamo mržnje prema drugom. Vara se onaj koji misli da mu je vjera ?vrš?a i ja?a time što on pokazuje mržnju prema nekome, takav je u o?itoj zabludi i blizu samouništenja. Sagorje?e u svojoj zlobi i mržnji i uništit svoje zdravlje i dušu. U prvom kazanom hadisu Muhammed a.s.  nam nudi terapiju i lijek protiv mržnje, a to je me?usobno pozdravljanje. Nema ništa bolje za dobre me?uljudske odnose nego li se me?usobno selamiti i vesela lica jedan drugog susretati. A nema ništa gore niti opasnije nego da jedan od drugog le?a i glavu okre?emo i time pokazujemo da smo mi eto kao neki faktor. U drugom hadisu Muhammed a.s.  ?e kazati:
„Ko napusti svoga brata i ne govori sa njim godinu dana, po?inio je toliki grijeh kao da ga je ubio.“
Zašto onda da se ljudi me?usobno mrze i nepoštuju, šta je to što ?ovjeka ?ini sretnim kada nekog zadesi belaj i nesre?a, gdje je me?usobno uvažavanje i poštovanje? Mislili takav ?ovjek da je to dobro za njega i za njegovu djecu i porodicu? Nije nikako i nikada ne?e ni biti. Mržnja se prenosi sa koljena na koljeno, sa generacije na generaciju. To lijepo kaže Muhammed a.s. u hadisu:
„Ljubav se naslje?uje, a i mržnja se naslje?uje.“
Zato dobro razmislimo šta u nasljestvo ostavljamo svojoj djeci. Jer ako moje i tvoje dijete od mene i od tebe naslijedi mržnju prema nekome ni ja ni ti ne?emo biti oslobo?eni grijeha i tereta kojeg ?e ta mržnja prouzro?iti. Današnju hutbu završit ?emo kur'anskom dovom u kojoj se kaže:


???????? ??????? ????? ?? ?????????????? ????????? ?????????? ????????????? ?? ??? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ?????? ??????? *


„Gospodaru naš, oprosti nama i bra?i našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo mržnje prema vjernicima.Gospodaru naš,Ti si zaista dobar i milostiv.“(Hašr: 10)

AMIN
Petak, 20.02.2009. godine, gradska džamija Banovi?i

Zijad ef. ?av?i?

 

Vrijeme namaza

Zora: 5:29
Izlazak sunca: 7:09
Podne: 11:59
Ikindija: 14:19
Akšam: 16:45
Jacija: 18:14

Hidžretski kalendar

Jamadil Awal


14

Ponedjeljak
1440 HIJRAH