Nalazite se na: Home Arhiva sadržaja 15. Mektebsko takmi?enje

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

15. Mektebsko takmi?enje

U nedjelju 26. Aprila 2009. godine u gradskoj džamiji u Banovi?ima, održano je mektebsko takmi?enje u kategorijama kiraet i test op?eg znanja. U?eš?e u ovom takmi?enju uzeli su polaznici mektebske pouke iz svih trinaest džemata sa podru?ja Medžlisa islamske zajednice Banovi?i. Takmi?ari su se takmi?ili u tri kategorije i to po dva takmi?ara iz kategorije kiraeta i jedan za test op?eg znanja.

 

 

Takmi?ari koji su se takmi?ili iz KIRAETA – mla?a kategorija bili su:


• ?ehaji? Belmin (Banovi?i Selo)
• Haski? Ajdin (Grivice)
• Zuki? Almir (Banovi?i)
• Efendi? Irma (Seona)
• Husi? Alma (Podgorje)
• Mehi? Mediha (Pribitkovi?i)
• Šari? Amina (Treštenica)
• Rizvi? Alma (Repnik)
• Numanovi? Adna (Brezova?a - Ribnica)
• Hasanbegovi? Halima (Omazi?i)


Takmi?ari iz kategorije KIRAET – stariji:


• Brigi? Lejla (Podgorje)
• ?ogaz Velid (Banovi?i)
• Mešanovi? Azra (Banovi?i Selo)
• ?atovi? Sead (Grivice)
• Alispahi? Amel (Treštenica)
• Šehi? Velid (Repnik)
• Jusufovi? Hanka (Tulovi?i – Brigi?i)
• Pepi? Amra (Mrdi?i)
• Huski? Kemal (Seona)
• Hasanbegovi? Halima (Omazi?i)
• Smajlovi? Amela (Brezova?a – Ribnica)


Takmi?ari iz kategorije TEST:


• ?av?i? Velid (Banovi?i)
• Sinanovi? Muhamed (Repnik)
• Jusufovi? Nermina (Tulovi?i – Brigi?i)
• Mešanovi? Mubina (Banovi?i Selo)
• Mehi? Bekir (Pribitkovi?i)
• Terzi? Nermin (Grivice)
• Muji? Šaha (Treštenica)
• Efendi? Indira (Seona)
• Jusufovi? Hanifa (Podgorje)
• Boji? Belmin (Mrdi?i)
• Hasanbegovi? Emina (Omazi?i)
• Sal?inovi? Anel (Tulovi?i)
• Numanovi? Admir (Brezova?a – Ribnica)

 

 

Prvo mjesto iz kategorije KIRAET – stariji pripalo je ?atovi? Seadu (Grivice), drugo mjesto osvojio je ?ogaz Velid (Banovi?i), a tre?e mjesto je pripalo Huski? Kemalu (Seona).


U kategoriji KIRAET – mla?i prvo mjesto je zauzeo Haski? Ajdin (Grivice), drugo mjesto je pripalo Zuki? Alminu (Banovi?i), a tre?e mjesto je pripalo Mehi? Medihi (Pribitkovi?i).

 

 

U kategoriji TEST prvo mjesto je osvojio ?av?i? Velid (Banovi?i), drugo mjesto je zauzeo Sinanovi? Muhamed (Repnik), a tre?e mjesto je pripalo Efendi? Indiri (Seona).

 

 

 

U ekipnom poredku prvo mjesto je zauzeo Džemat Grivice, te njihov muallim Mujo ef. Husi?. Drugo mjesto je pripalo Džematu Banovi?i i njihovom muallimu Zijadu ef. ?av?i?u. Tre?e mjesto su zauzeli takmi?ari iz Džemata Seona i njihov muallim Haris ef. Ikanovi?.

 

(Ekipa Džemata Grivice)

(Ekipa Džemata Banovi?i)

 (Ekipa Džemata Seona)

 

 

Vrijeme namaza

Zora: 5:29
Izlazak sunca: 7:09
Podne: 11:59
Ikindija: 14:19
Akšam: 16:45
Jacija: 18:14

Hidžretski kalendar

Jamadil Awal


14

Ponedjeljak
1440 HIJRAH