Nalazite se na: Home Islamski centar

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

Islamski centar PDF Print E-mail
Jedan od najzna?ajnijih projekata za islamsku zajednicu Banovi?i je izgradnja džamije i islamskog centra u gradu Banovi?i u kojem je džamija porušena 1953.g. od strane tadašnjih vlasti.
 
 

 
 
Temelji toj džamiji su ura?eni 1996.g. U radu IZ-e na ovom podru?ju osje?a se veliki nedostatak te džamije sa prate?im objektima , gdje bi bile smještene i službene  prostorije Medžlisa.
 
 

 
 
Medžlis IZ-e Banovi?i ima status „Podstanara“ još od svog osnivanja 1982.g. jer je ve? nekoliko puta mijenjao adresu stanovanja. Nadamo se uz  Allahovu dž.š. pomo? da ?e tome do?i kraj izgradnjom ove džamije i prate?ih objekata. Ovim kratkim izlaganjem željeli smo napraviti kratak presjek trenutnog rada i djelovanja Islamske zajednice Banovi?i.
 
 Banovi?i su od poslije drugog svjetskog rata bili poznati po tome što nisu u gradu imali niti jednu bogomolju.


?ak do 1982. godine nisu imali ni sjedište Odbora Islamske zajednice u Banovi?ima. Formiranjem Odbora Islamske zajednice Banovi?i još više se osje?a potreba za izgradnjom džamije i formiranjem džemata u gradu Banovi?i.
 
 Po?etni dio posla na ovoj aktivnosti ura?en je neposredno pred agresiju na BiH, a obnovljen 1993.godine kada je formiran Odbor za izgradnju Islamskog centra. Sve te aktivnosti predvodili su rahmetli Osman ef. Lugavi? i Safet ef. Softi? u saradnji sa rukovodnim ljudima u Islamskoj zajednici i Opštini. Prvi zemljani radovi na ure?enju placa i iskopu i izradi temelja ura?eni su 1996.godine.
 
 U narednom periodu do?i ?e do izgradnje džamije na lokaciji u naselju „Hanke“ i ista ?e biti puštana u funkciju sa punim radnim kapacitetom. Godine 2005., Odbor za izgradnju Islamskog centra, kojim rukovodi Sead ef.  Mrahorovi?, nastavit ?e poslove na izgradnji džamije islamskog centra. U prvoj fazi salivena je plo?a po temelju džamije, sazidan prvi sprat i ura?ena mahfilska plo?a.
 
 U 2007.godini sazidan je drugi sprat džamije do pod veliku kupolu. A u 2008.godini ura?ena je velika kupola, zatim se pristupilo radu na izolaterskim i pokriva?kim radovima na objektu. Uporedo sa tim po?eli su radovi na izgradnji munare.

Izgradnja džamije islamskog centra Banovi?i, sa prate?im objektima od velike je važnosti za ovu sredinu, pa i šire. Do sada je objekat uglavnom gra?en dobrovoljnim prilozima džematlija.

Svi oni koji žele dati svoj doprinos izgradnji ovog objekta, sredstva mogu uplatiti na namjenski žirora?un Medžlisa Islamske zajednice Banovi?i:
Primaoc: Medžlis islamske zajednice Banovi?i
Svrha uplate: Za izgradnju Islamskog centra Banovi?i
Broj ra?una: 1321302002974042   
Galerija sadrži 4 slike
 

Vrijeme namaza

Zora: 5:29
Izlazak sunca: 7:09
Podne: 11:59
Ikindija: 14:19
Akšam: 16:45
Jacija: 18:14

Hidžretski kalendar

Jamadil Awal


14

Ponedjeljak
1440 HIJRAH