Nalazite se na: Home O nama

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

O nama PDF Print E-mail
Rad i djelovanje MiZ Banovi?i

MiZ Banovi?i osnovan je 1982.g. Do tada polovina teritorije op?ine Banovi?i pripadala je MiZ Pura?i?-Lukavac, a druga polovina MiZ-eŽivinice.
Zbog narastanje potrebe i novonastalih prilika osjetila se potreba da i u Banovi?ima postoji organizovana islamaska zajednica. Uz veliki napor i trud ali bogami i hrabrost, jer su tadašnje komunisti?ke vlasti ometale nastajanje takve zajednice u Banovi?ima, pod vo?stvom tadašnjih  banovi?kih imama, formira se MiZ Banovi?i u prostorijama privatne ku?e na Jezeru. Po?eo je sa 7.džemata, bez džamije i džamata u gradu, u kojem je 70% stambenog fonda bilo u rukama nemuslimana.Islamska zajednica Banovi?a odmah je pristupila organizovanju svog rada i djelovanja na podru?ju svog teritorija i okruga. Od po?etka agresije na našu domovinu, a tako?e i na našu op?inu, uzela je aktivnog u?eš?a u odbrani zemlje i zbrinjavanja naroda. Kroz sve te teško?e nije zaboravljala svoju temeljnu misiju, služba narodu na temeljima ?asnog Kur'ana i sunneta Allahova poslanika Muhammeda a.s.
U uredu Medžlisa radi troje zaposlenih:
Glavni imam Sead ef.Mrahorovi?, Predsjednik hfz.Mirsad ef. Mrahorovi? i sekr.-blagajnik Zijad ef. ?av?i?.
Mektebska nastava za djecu izvodi se na 25. punktova. Pored rada u mektebima i džematima na polju islamskog djelovanja zastupljenja je i nastava islamske vjeronauke u 5. osnovnih i jednoj srednjoj mješovitoj  školi. Vjeronauku u šolama poha?a oko 2000 djece. Za nastavu islamske vjeronauke raspore?eno je 11. vjerou?itelja.
Zna?ajno je napomenuti da se od 1994.g. do danas na podru?ju MiZ banovi?i gradi 32. razna vjerska objekta, po?ev od džamija, mesdžida, mekteba, i dr. Pomo?nih objekata za normalan rad islamske zajednice.Jedan od najzna?ajnijih projekata za islamsku zajednicu Banovi?i je izgradnja džamije i islamskog centra u gradu Banovi?i u kojem je džamija porušena 1953.g. od strane tadašnjih vlasti.Temelji toj džamiji su ura?eni 1996.g. U radu IZ-e na ovom podru?ju osje?a se veliki nedostatak te džamije sa prate?im objektima , gdje bi bile smještene i službene  prostorijeMedžlisa.
Medžlis IZ-e Banovi?i ima status „Podstanara“ još od svog osnivanja 1982.g. jer je ve? nekoliko puta mijenjao adresu stanovanja.
Nadamo se uz  Allahovu dž.š. pomo? da ?e tome do?i kraj izgradnjom ove džamije i prate?ih objekata. Ovim kratkim izlaganjem željeli smo napraviti kratak presjek trenutnog rada i djelovanja Islamske zajednice Banovi?i.

 

Vrijeme namaza

Zora: 4:05
Izlazak sunca: 5:43
Podne: 11:55
Ikindija: 15:19
Akšam: 18:05
Jacija: 19:31

Hidžretski kalendar

Rejab


14

Cetvrtak
1440 HIJRAH