Nalazite se na: Home Arhiva sadržaja Hutba povodom 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

najnovije vijesti

najpopularnije

Glavni izbornik

Hutba povodom 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

Slikovni rezultat za bih zastava

HUTBA: 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Uzvišeni Allah u Kur'anu ?asnom, u dijelu ajeta, kaže: „A ?ovjek ne zna šta ?e sutra zaraditi i ne zna ?ovjek u kojoj ?e zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.“ (Lukman, 34.) Ne znamo šta ?emo sutra zaraditi niti gdje ?emo umrijeti. Kroz ovu i sli?ne poruke u Kur'anu ?asnom, kroz vjerovanje u šesti imanski šart, kroz vjerovanje u sudbinu, kroz vjerovanje da Uzvišeni Allah sve odre?uje, Svevišnji nas je u?inio ovisnim o Njemu, a neovisnim o ljudima.

Koliko je važno biti neovisan govori i ?injenica da je Muhammed, a.s., kako bilježi Tirmizi, u dovama tražio od Allaha Milostivog da ga u?ini neovisnim o ljudima.

Draga bra?o i poštovane sestre, danas govorimo o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine o 1. martu, danu kada je 1992. godine, 62% posto Bosanaca i Hercegovaca glasalo za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

1. marta 1992. godine, zvani?no je obnovljena nezavisnost Bosne i Hercegovine. I prije tog datuma, Bosna i Hercegovina je bila zemlja, država nekada više nekada manje, nekada manja nekada ve?a. Me?utim, i 1992. a i prije, za ovo par?e zemlje mnogi su se otimali. U ovoj zemlji kroz povijest dešavali su se ?udni i teški doga?aji. Smjenjivali se kraljevi, podnosili fermani, dizali veliki ustanci, ubijali veziri, kneževi, paše i begovi. Ovdje je zapo?eo Prvi svjetski rat, a u Drugom svjetskom ratu ovdje se desiše najteže i najzna?ajnije ofanzive.

Mi Bošnjaci, sinovi ove zemlje, pretrpjeli smo strašan Genocid i ratne zlo?ine na pragu 21. stolje?a. Krvava nam je bila prošlost, teška sadašnjost, a neizvjesna budu?nost. U ovoj zemlji, kako bi Daniel Goleman kazao: ''Uvijek je najgore mogu?e vrijeme.''

Miloš?u Uzvišenog Allaha povratili smo svoju domovinu i stekli nezavisnost koju moramo dobro ?uvati. Ovu našu domovinu i njenu nezavisnost moramo ?uvati mi, jer je svako od nas ponaosob ?uvar nezavisnosti.

Moramo pametno raditi danas, jer stvari koje uradimo danas, ve?e ?e posljedice imati sutra, stoga je jako važno raditi danas misle?i o sutra. Moramo biti pravedni i ?estiti. Mudro donositi odluke u skladu sa situacijom i najboljim izborom. Tražimo saveznike i potpisujemo sporazume i ugovore. Muhammed, a.s., radost ?ovje?anstva, uvijek je tražio mirna rješenja kako u Medini i u vojnim pohodima, tako i u drugim sli?nim situacijama. Svojom iskrenom vjerom, zalaganjem, saburom i mudroš?u poraze je pretvarao u pobjede i težak dan pretvarao je u bolje sutra. Muhammed, a.s., je imao iskrenu vjeru.

Za mudre odluke i kvalitetna rješenja potrebna nam je iskrena vjera. Nema mudrosti bez iskrene vjere. Nama ne treba lukavstvo jer mi nismo niti želimo biti pokvareni prevaranti. Nama treba iskrena vjera i mudrost od Uzvišenog Allaha koju daje iskrenim vjernicima, robovima svojim.

Godina za godinom prolazi, svakim danom u našoj Domovini, nam se propituju nezavisnost i teritorijalni integritet Domovine. Situacija se ne mijenja velikim promjenama a ljudi koji su zemlju odbranili polahko umiru. ?ekamo obe?ano, da poslije teško?e do?e olakšanje. (El-Inširah: 5-6) I ?ekamo.

Uzvišeni Allah kaže:“ „Allah ne?e promijeniti stanje jednog naroda sve dok se taj narod ne promijeni...“ (Er-Ra'ad: 11) Mi godinama ?ekamo promjenu. Da se nešto promijeni. Da se neko drugi promijeni. Možemo ?ekati do Sudnjeg dana. To se ne?e desiti dok se mi, ja, ti, on, ona i svaki od nas, ve? danas ne bude mijenjao na bolje.

Narod, sastavljen od pojedinaca, se po?inje mijenjati kada se mi, pojedinci, po?nemo mijenjati, kada se po?nemo baviti sobom i svojim obavezama. Vrlo ?esto mi u Bosni i Hercegovini upiremo o?i u neke izvanjske faktore koji ?e za nas uraditi stvari. Krajnje je vrijeme da, kao i u najtežim vremenima, po?nemo sami raditi na sebi. Kada po?nemo da mijenjamo stanje na bolje tamo gdje se mi pitamo, tada možemo o?ekivati zna?ajne pomake. Moramo, kona?no po?eti da se brinemo o svojim obavezama. Moramo se promijeniti zbog svijesti, vjere, morala i na kraju zbog plate i halala. Muhammed, a.s., kaže: „Nema imana onaj ko ne ispunjava preuzete obaveze“. (Ahmed i Bejheki)

Umjesto da odgovorno izvršavamo obaveze, lakše je iznositi strategije, mijenjati politike, rješavati regionalne i globalne probleme. Mnogo više kritikujemo i konstatujemo probleme, nego što radimo na njihovom rješavanju. Dok rješavamo probleme koji se nas ne ti?u i oko kojih malo znamo, urušava nam se vlastita porodica, propadaju nam djeca, vlastita ku?a i posao koji radimo. I da stanje bude još gore, na kraju za vlastite pogreške, sve druge krivimo osim sebe. Mi našu djecu moramo uzeti za ruke i provesti ih kroz historiju Bosne i Hercegovine, kroz mezaristane, pored crvenih ruža, bijelih cvjetova i bijelih traka.

Naša situacija nije niti idealna niti bajkovita, štaviše, breme koje nosimo je itekako teško i zahtjeva pojedina?nu odgovornost, odgovornost naših predstavnika i iskren odnos u vjeri. Kada budemo iskreno vjerovali, bili pravedni i pošteni u svojim obavezama, ispunili smo pojedina?ni emanet i tek tada smo teret prebacili na naše izabrane predstavnike.

Hvala Uzvišenom Allahu da smo vrlo ?esto zajedno u safovima sa našim predstavnicima. Poslanik, a.s., kaže ''Vo?a naroda je njihov sluga''. Naši predstavnici se moraju zapitati, da li su sluge narodu ili su mali gospodari. Kako mi, tako i oni se moraju zapitati imaju li imana ako ne izvršavanju preuzete obaveze i emanete svih onih koji su ih izabrali. Oni moraju biti oprezni i znati da su bogatstvo i mo? najve?i neprijatelji zdravom rasu?ivanju. Moraju uvijek imati na umu, da nije država ugrožena onog momenta kada se propituje status državnika i politi?ara, nego da znaju da se država po?inje raspadati onog momenta kada državnici patnji prepuste najslabije ?lanove svoj zajednice i ništa ne ?ine za njih.

Krv smo prolivali da dobijemo državu koju volimo, onu za koju se vrijedilo boriti i koju zovemo Domovinom. Skupa je cijena koju smo platili da bi imali tu povlasticu. Stekli smo državu tako što se nijedan od onih koji ju je branio nije okretao prema nekom drugom, nego uradio ono što je bilo do svakog od njih ponaosob.

Danas smo itekako ponosni zbog naše zastave u Ujedinjenim nacijama i pasoša u džepu. Da smo ?ekali na nekog drugog, da se nismo uzdali u Uzvišenog i sami u sebe, lahko je moglo biti druga?ije. Božijom miloš?u smo dobili domovinu i nije nas iskušao životom na dunjaluku bez domovine, kako je neke druge narode iskušao. Imaju naciju, jezik, vjeru, obi?aje i kulturu, ali nemaju pedlja svog topraka na kugli zemaljskoj i razasuti su po cijelom svijetu. Na našoj sudbini Bogu trebamo zahvaliti, a moliti Ga da nas ne iskuša takvim iskušenjem. Zato mi ne možemo samo ?ekati.

O državi i njenoj nezavisnosti svi moramo brinuti. I oni koji biraju, a pogotovo oni koji su izabrani i oni koji su imenovani. Najbolje ?emo brinuti ako budemo odgovorni u porodicama, maksimalno pridonosili na svojim poslovima, odgovorno izvršavali zadatke, popravljali ono što možemo popraviti, strpljivo podnosili iskušenja koja nam se dese i tada se osloniti na Allaha Jedinog. Uzvišeni u Kur'anu kaže: „Ko se boji Allaha, Allah mu da izlaz...“ (Et-Talak: 2)

Ima nas još dovoljno živih da se sje?amo da je nama Uzvišeni Allah davao izlaz iz bezizlaznih situacija. Te pri?e moramo prenijeti novim generacijama.

Tada smo bili gladni, bosi, nismo imali vodu, nismo imali struju, lijepu odje?u i auta, ali smo imali ljudskost i bratstvo. Bili smo daleko bolji ljudi nego danas. Nismo imali puno novca ali smo imali dovoljno vjere, hrabrosti i tražili oslonac samo u Bogu Uzvišenom.

Ako ne budemo vodili ra?una o onome što imamo i budemo se bahato ponašali, možemo to izgubiti. Kasno je da pla?emo za zemljom, slobodom i nezavisnoš?u kada propustimo sve prilike i kada do?e kraj. Kasno je da tada tugujemo.

Kao što je majka, svome sinu, posljednjem svrgnutom sultanu u Španiji, kada su stajali na Tarikovom brdu i napuštali zemlju Španiju, kazala: “Kao žena pla?eš za carstvom koje nisi znao odbraniti kao muškarac.“

Svim Bosancima i Hercegovcima ?estitamo 1. mart Dan nezavisnosti, i molim Uzvišenog Allaha, da osnaži našu vjeru i odgovornost za preuzete emanete i obaveze i pove?a našu ljubav prema Domovini. Da nam našu Domovinu sa?uva za sve one koji je vole i koji u njoj žele u slobodi i miru da žive.

Amin!

Nesib ef. Hadži?, glavni imam Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

www.islamskazajednica.ba

 

Vrijeme namaza

Zora: 5:05
Izlazak sunca: 6:40
Podne: 12:02
Ikindija: 14:48
Akšam: 17:22
Jacija: 18:47

Hidžretski kalendar

Jamadil Akhir


10

Subota
1440 HIJRAH